Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo Nghề Công chứng, Nghề Luật sư năm 2019

Trường Cao đẳng Lạc Việt thông báo chiêu sinh các Lớp đào tạo nghề Công chứng, nghề luật sư năm 2019 tại Đà Nẵng như sau::   Hướng dẫn làm hồ sơ  02 Sơ yếu lý Lịch  (theo mẫu)    SƠ YẾU LÝ LỊCHTải xuống 02 Đơn Đăng ký xét tuyển [...]

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo Nghề Thừa phát lại năm 2019

Thống báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề Thừa phát lại – Ngành đào tạo: Nghề Thừa phát lại – Đối tượng: Công dân Việt Nam – Điều kiện: Người có trình độ cử nhân luật trở lên – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển – Thời gian, hình thức, địa điểm đào tạo + Thời gian đào [...]

Thống báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 11

Thống báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 11 – Ngành đào tạo: Đào tạo nghề đấu giá – Đối tượng: Công dân Việt Nam – Điều kiện: Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hoặc ngành kinh tế – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển – [...]

Thống báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 10

Thống báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá khóa 10 – Ngành đào tạo: Đào tạo nghề đấu giá – Đối tượng: Công dân Việt Nam – Điều kiện: Đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật hoặc ngành kinh tế – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển – [...]