NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Đáp ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức, cá nhân và phối hợp với các trung tâm đào tạo,  Trường Cao đẳng Lạc Việt mở các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình nhằm cập nhật kiến thức pháp luật / Chính sách về đầu tư, nâng cao trình độ nghiệp vụ / Kỹ năng lập thẩm định, giám sát, đánh giá cho các cơ quan, ban quản lý dự án và doanh nghiệp có nhu cầu.

Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định.

Đối tượng 

Thành viên ban giám đốc, Cán bộ Kế toán, Quản lý dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các cá nhân có nhu cầu.

Thời gian: 28 Buổi

Địa điểm học: Số 42- 46 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng.

Giảng viên: Các giảng viên và chuyên gia về Quản lý dự án và Đấu thầu Của Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng….

Thủ tục
– Đơn đăng ký học Theo mẫu của trường
– 2 ảnh 3×4

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT – ĐÀ NẴNG
42 – 44 – 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 – 3553 445 – 3553 444 * 0901 124 111 – 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com