THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 1,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 2,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 1. Kiến thức chuyên ngành

 •  Nắm vững kiến thức cơ sở ngành như: Tài chính – tiền tệ,  Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, …
 • Trình bày được các kiến thức chung về kế toán và vận dụng chuyên sâu về thực hành kế toán để thực hiện các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn.

 2. Kiến thức bổ trợ

 • Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,… (cấp độ B).
 • Tiếng Anh tối thiểu trình độ B, có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông dụng.
 • Ngoài ra, còn có các hiểu biết về thị trường chứng khoán, các kiến thức chung về kinh tế, xã hội.

 3. Kỹ năng nghề nghiệp 

 • Có kỹ năng thực hành thành thạo một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành kế toán như: Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
 • Có khả năng kê khai thuế GTGT hằng tháng và lập báo cáo quyết toán thuế.
 • Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

4. Các kỹ năng khác liên quan

 •  Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo và ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán máy.
 • Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
 • Sử dụng thông tin hữu ích trên Internet vận dụng vào công việc kế toán .

5. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các vị trí sau:

 • Làm kế toán phần hành trong phòng/bộ phận kế toán trong các đơn vị: Doanh nghiệp SX;  Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ;  Doanh nghiệp xây lắp…
 • Học liên thông lên Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN