THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 02 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp được thiết kế để đào tạo Y sỹ, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ trung cấp, từ đó có cơ sở học thêm chương trình đào tạo chuyên ngành để làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh; có đủ sức khoẻ; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về: (Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người; Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ)
 • Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng một số bệnh thông thường.
 • Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

2. Về kỹ năng

Sau khi học xong chương trình Y sĩ đa khoa người học có khả năng:

 • Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng bệnh thông thường.
 • Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu, tại tuyến y tế cơ sở.
 • Quản lý và bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị của trạm Y tế.
 • Tham gia lập kế hoạch bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, gia đình và cá nhân tại địa phương.
 • Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
 • Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
 • Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.
 • Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.
 • Thực hiện thống kê y học trong công tác dự phòng.
 • Tham gia huấn luyện nhân viên, học sinh y tế thực tập tại đơn vị.
 • Hướng dẫn cộng đồng thực hiện tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Thực hiện luật bảo vệ sức khỏe nhân dân và các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Quản lý trạm y tế xã.

3. Về thái độ

 • Thực hành nghề nghiệp theo Luật pháp, tận tuỵ với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tận tụy phục vụ, đồng thời chương trình cũng giáo dục nhân sinh quan, ý thức cộng đồng.
 • Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
 • Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về chính trị; tin học; ngoại ngữ; giáo dục thể chất; giáo dục pháp luật; an ninh – quốc phòng; giải phẫu – sinh lý; vi sinh – ký sinh trùng; dược lý; dinh dưỡng – vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh phòng bệnh; kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khoẻ; quản lý và tổ chức y tế; điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng. Các học phần chuyên môn như: Bệnh nội khoa; bệnh ngoại khoa; sức khoẻ trẻ em; sức khoẻ sinh sản; bệnh truyền nhiễm – xã hội; bệnh chuyên khoa; y tế công cộng; y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Người học Y sĩ đa khoa Có khả năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định. Người học có đủ kiến thức, kỹ năng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở y tế của Nhà nước hoặc ngoài công lập.
 • Sau khi tốt nghiệp trung cấp Y sĩ đa khoa sinh viên có thể làm việc được ở các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng mạch, các cơ quan đơn vị chuyên ngành y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần y tế.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN