THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR

Tên nghề                               : Thiết kế và điều hành tour

Trình độ đào tạo                 :  Sơ cấp

Thời gian đào tạo                :  03 tháng

Đối tượng tuyển sinh          :  Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề.

Hình thức tuyển sinh          :  Đăng ký học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng chỉ sơ cấp.

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

            Đào tạo trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề Thiết kế và điều hành tour nắm vững các kiến thức cơ bản về về doanh nghiệp du lịch và dịch vụ lữ hành, đặc biệt người học sẽ được trang bị nhiều kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành. Người học sẽ vận dụng những kiến thức đã học để tổ chức, quản lý, điều hành các tour du lịch và dịch vụ lữ hành tại các công ty du lịch, trung tâm du lịch, trung tâm lữ hành.

1.Về kiến thức:

+ Người học được trang bị các thức chuyên môn sâu về nghiệp vụ lữ hành: Thiết kế chương trình du lịch, tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán sản phẩm, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc;

+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ Thiết kế và điều hành tour du lịch như: Tâm lý khách du lịch, Kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch , Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Quản trị kinh doanh lữ hành

2.Về kỹ năng:

+ Hình thành cho người học kỹ năng nghề nghiệp của nghiệp vụ lữ hành như: Phân tích, đánh giá xu hướng phát triển thị trường du lịch, thiết kế và xây dựng chương trình du lịch, tổ chức quảng cáo, xúc tiến và bán sản phẩm, quản lý và điều hành thực hiện chương trình, chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác, báo cáo đánh giá kết quả công việc nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế;

+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề Thiết kế và điều hành tour du lịch;

+ Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

II.THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

1.Thời gian của khóa học và thời gian thực học:

– Tổng số mô đun                 : 07

– Thời gian khóa học            : 03 tháng

– Thời gian thực học : 420 giờ

+ Thời gian học lý thuyết    :  121 giờ;

+ Thời gian học thực hành, ôn và thi :  299 giờ

Mã    MĐ Tên mô đun, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ01 Tâm lý khách du lịch 30 15 13 2
MĐ02 Kỹ năng giao tiếp 30 15 13 2
MĐ03 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 45 16 27 2
MĐ04 Quản trị kinh doanh lữ hành 45 16 27 2
MĐ05 Thiết kế tour du lịch 80 27 50 3
MĐ06 Điều hành tour du lịch 80 27 50 3
MĐ07 Thực hành nghiệp vụ 90 0 90 0
20 5 5 10
Tổng cộng 420 121 275 24