THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

  • 02 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  • 3,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn được đánh giá là ngành luôn “hot” và hấp dẫn các bạn trẻ năng động, có đam mê kinh doanh. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam, nhu cầu thị trường và cơ hội việc làm của ngành càng trở nên đa dạng và phát triển mạnh mẽ.
Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đào tạo đầy đủ những kiến thức trong khối kinh tế và kỹ năng lãnh đạo, hệ thống các mô hình quản trị nhằm tối đa hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
– Kiến thức:
+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.  Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
– Kỹ năng:
+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp:  Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật; Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

  • Chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, tại các công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư; các văn phòng đại diện, các đơn vị hành chính sự nghiệp
  • Thư ký – Trợ lý; thư ký Tổng giám đốc tại các doanh nghiệp Việt Nam/ liên doanh/ nước ngoài; thư ký các dự án quốc tế, thư ký các dự án kinh doanh cũng như các dự án phi lợi nhuận.
  • Chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp.
  • Nhân viên/ Chuyên viên hành chính tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, văn phòng đại diện, văn phòng các trường, viện, trung tâm.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN