THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 1,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 2,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Đây là một ngành học khá là rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ngành Tài chính ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm Cụ thể hơn, tài chính ngân hàng là hình thức kinh doanh liên quan đến vấn đề tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính của ngân hàng phát hành nhằm thanh toán và chi trả trong nội địa và quốc tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Có năng lực thực hành thành thạo một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành tài chính, ngân hàng để có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng tín dụng, kế toán ngân hàng.
 • Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một cách sang tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.
 • Thành thạo về các ứng dụng tin học và tin học hóa trong công tác tín dụng và kế toán ngân hàng.
 • Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành nghiệp vụ tín dụng và ngân hàng trên các ứng dụng phần mềm hiện đại.

CÔNG VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng làm công tác quản lý tài chính tại các phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại – dịch vụ, du lịch.
 • Có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở các vị trí như  nhân viên tín dụng, giao dịch viên, kế toán viên, nhân viên kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ khách hàng.
 • Có khả năng đảm nhận công việc của chuyên viên tài chính tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư.
 • Có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xã hội, khoa học kỹ  thuật và hội nhập.
 • Sau khi tốt nghiệp sinh vi ên nhận được bằng trung cấp chuyên nghiệp và có thể liên thông lên cao đẳng hay đại học ngành tài chính, ngân hàng

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN