THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 1,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 2,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức chuyên ngành

Người học sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về thực hành trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và khách sạn:

 • Nghiệp vụ buồng
 • Nghiệp vụ hướng dẫn
 • Nghiệp vụ lễ tân
 • Nghiệp vụ lữ hành
 • Nghiệp vụ lưu trú
 • Nghiệp vụ Khách sạn – Nhà hàng
 • Tuyến điểm du lịch
 • Nghiệp vụ thanh toán
 • Tổ chức kinh doanh du lịch

2. Kiến thức bổ trợ

Ngoài ra, để giúp cho người học có thể thực hiện tốt công việc sau này, người học còn được bổ trợ các kiến thức:

 • Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Internet Explorer,…
 • Tiếng Anh cơ bản giúp cho người học có thể thực hiện các nghiệp vụ của mình.

3. Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị cho người học những kỹ năng phục vụ cho công việc:

 • Thực thi các chương trình, các công đoạn phục vụ cho công tác tác nghiệp tại các khách sạn, cơ sở sở lưu trú, công ty du lịch, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện,…
 • Thực hiện được nghiệp vụ hướng dẫn.
 • Thực hiện được nghiệp vụ lữ hành.
 • Thực hiện được nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn.
 • Thực hiện được nghiệp vụ lễ tân.
 • Thực hiện được nghiệp vụ buồng.
 • Tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng (tr ực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện hỗ trợ như điện thoại, fax, email,…)

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 • Học sinh tốt nghiệp ngành Quản lý và Kinh doanh Du lịch có cơ hội việc làm khá rộng trong các công ty, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ (như du lịch, lữ hành, khách sạn,…) thuộc mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, cũng có thể làm việc tại các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước hữu quan, hay liên thông lên đại học ngành quản trị kinh doanh du lịch.
 • Họ có thể đảm nhận các vị trí sau: Làm việc tại các bộ phận thực hành, tác nghiệp trong doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ, khu du lịch như: bộ phận nhà hàng, bộ phận lễ tân, bộ phận buồng phòng, bộ phận quản lý tour, bộ phận hướng dẫn, bộ phận kinh doanh…

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN