ĐỐI TƯỢNG
Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Tốt nghiệp Trung cấp tất cả các ngành nghề

THỜI GIAN
Học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật
Thời gian học linh hoạt tùy chuyên ngành

BẰNG CẤP
Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên được cấp chứng chỉ đúng quy định, có giá trị toàn quốc.

CÁC CHUYÊN NGÀNH CHỨNG CHỈ - NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO


NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG


CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TÀI CHÍNH – HÀNH CHÍNHHỒ SƠ NHẬP HỌC

  • Đơn đăng ký theo mẫu (download)
  • Bản sao CMND/CCCD (Chứng thực)
  • Bản sao Văn bằng chuyên môn (Chứng thực)
  • Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác)
  • 04 ảnh 3×4 (ghi rõ học tên, ngày sinh)