THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng

Căn cứ chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Cao đẳng Lạc Việt  phối hợp với Viện Nghiên cứu Sư phạm- Trường  Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng: Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

2. Nội dung chương trình: Theo Thông tư 12/2013/TT-BGDDT ngày 12/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Học phí, thời gian, địa điểm:

– Thời gian dự kiến khai giảng : tháng 04/2018.

– Học phí : 2.200.000đ/1 học viên/1 khóa học (Hai triệu hai trăm nghìn đồng).

– Địa điểm học : Trường Cao đẳng Lạc Việt

Số 42 – 46 Phan Châu Trinh – Hải Châu – Đà Nẵng

– Điện thoại : 0236.3.553.111 – 0901.124.111 (T.Minh) – 0935.250.491 (T.Nghĩa)

4. Hồ sơ :   + Phiếu đăng ký theo mẫu;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp ĐH (có chứng thực);

+ Bản sao CMND (có chứng thực);

+ 4 ảnh 3×4.

 

NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC TỐI THIỂU (15 tín chỉ)

STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lý thuyết Thảo luận,
thực hành
Tự học
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1 10 10 30
2 Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30
3 Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2 15 30 60
5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2 15 30 60
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30
7 Tâm lí học đại cương 2 15 30 60
8 Giáo dục học đại cương 3 30 30 90
Tổngcộng 15 135 180 450

NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN: (5 tín chỉ)

STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Phương pháp NCKH 2 10 10 10
2 Kỹ năng dạy học đại học 2 10 10 10
3 Thực tập sư phạm 3 15 20 10
4 Nâng cao chất lượng tự học 3 15 20 10
5 Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành 2 10 10 10
6 Giao tiếp sư phạm 2 10 10 10