THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 02 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 3,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Quản trị kinh doanh là ngành học đào tạo các nhà quản trị cho tương lai, do đó người học sẽ có được kiến thức rất rộng. Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức cơ bản nhất như: quản trị học, kinh tế vị mô – vĩ mô, marketing căn bản, nguyên lý kế toán đến những kiến thức chuyên sâu về nhân sự, marketing, bán hàng, tài chính, lập kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh đó người học còn được cung cấp những kỹ năng rất cần thiết như giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo tác nghiệp viên quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế – xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc hoạt động quản trị kinh doanh tổng hợp.

CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN
Về kiến thức

 • Kiến thức cơ bản về chính trị, quốc phòng – an ninh, pháp luật, tin học và ngoại ngữ;
 • Kiến thức cơ sở ngành về nguyên lý marketing, kinh tế học, quản trị, kế toán thống kê, soạn thảo văn bản…;
 • Kiến thức chuyên môn về quản trị các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản lý chất lượng, Quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, Quản trị marketing, Kinh doanh quốc tế.

Về kỹ năng
Kỹ năng chuyên môn

 • Thành thạo các hoạt động tác nghiệp của nhà quản trị cấp trung gian;
 • Tổ chức triển khai được các kế hoạch như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng;
 • Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;
 • Kỹ năng làn việc nhóm;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;
 • Kỹ năng tự quản lý thời gian.

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, tại các công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư; các văn phòng đại diện, các đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Thư ký – Trợ lý; thư ký Tổng giám đốc tại các doanh nghiệp Việt Nam/ liên doanh/ nước ngoài; thư ký các dự án quốc tế, thư ký các dự án kinh doanh cũng như các dự án phi lợi nhuận.
 • Chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp.
 • Nhân viên/ Chuyên viên hành chính tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, văn phòng đại diện, văn phòng các trường, viện, trung tâm.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN