THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 1,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 2,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

 • Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn về tổng quan về du lịch, tâm lý khách du lịch, marketing du lịch, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ chuyên ngành, tổ chức kinh doanh khách sạn, tổ chức sự kiện, địa lý du lịch, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ lưu trú, nghiệp vụ văn phòng, tin học ứng dụng, lý thuyết và thực hành nghiệp vụ lễ tân và các nội dung chung về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng – an ninh.
 • Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc ở vị trí của nhân viên lễ tân trong các cơ sở du lịch, nhân viên lễ tân văn phòng, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

– Kiến thức chuyên ngành

 • Tổng quan du lịch
 • Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch
 • Tâm lý và kỹ năng giao tiếp
 • Marketing khách sạn
 • Lý thyết lễ tân khách sạn
 • Thực hành lễ tân khách sạn

– Kiến thức bổ trợ

 • Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc
 • Tiếng Anh tối thiểu trình độ B, có thể giao tiếp thông thường với người nước ngoài bằng tiếng Anh
 • Hiểu biết về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ

2. Kỹ năng

– Kỹ năng nghề nghiệp

 • Có khả năng thực hiện quy trình nghiệp vụ lễ tân (đặt buồng, đăng ký khách sạn, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn nàn…) và mối quan hệ của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác trong khách sạn.
 • Nắm được kỹ năng chào bán, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.
 • Tiếp cận khách h àng, chăm sóc khách hàng (tr ực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện hỗ trợ như điện thoại, fax, email,…)
 • Lập báo cáo cho công việc chuyên môn về nghiệp vụ lễ tân.

– Các kỹ năng khác có liên quan

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
 • Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng trình bày.
 • Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
 • Tinh thần làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi tr ường áp lực công việc cao.
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhận các vị trí sau: Làm việc tại các bộ phận tác nghiệp trong doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng hoặc trong các doanh nghiệp ở vị trí nhân viên lễ tân, trưởng phó bộ phận tiền sảnh, bộ phận lễ tân,…

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN