CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG

– Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2) : 6.250 m2

– Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):

+ Nơi làm việc                                        :         220 m2

+ Nơi học                                               :         2.070 m2

+ Hội trường                                          :         450 m2

+ Nơi ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí        :          5.000 m2

+ Ký túc xá                                            :          1.00 m2

– Tổng số đầu sách trong thư viện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

+ 795 đầu sách;  4.500 cuốn;

+ Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp:  512 đầu sách;

+ Thư viện điện tử : Hơn 15.000 đầu sách.

– Tổng số máy tính của trường: 150 Trong đó:

+ Dùng cho hệ thống văn phòng          :             15

+ Dùng cho sinh viên/học sinh học tập :            135.

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT – ĐÀ NẴNG
42 – 44 – 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 – 3553 445 – 3553 444 * 0901 124 111 – 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com