THÔNG BÁO

V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

Trường Cao đẳng Lạc Việt thông báo chiêu sinh khóa học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) . Cụ thể như sau :

 1. Chương trình bồi dưỡng : Giảng viên chính (hạng II) thực hiện theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
 2. Thời gian học : Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
 3. Địa điểm học : Trường Cao đẳng Lạc Việt, số 42- 46 Phan Châu Trinh – Hải Châu – Đà Nẵng
 • Nhận hồ sơ đến tháng 04/2018
 • Học phí dự kiến : 500.000đ/1 học viên/1 khóa học
 1. Hồ sơ đăng ký học :
 • 01 bản sao giấy khai sinh;
 • 01 chứng minh thư phô tô;
 • 02 ảnh 4×6(ghi rõ họ tên);
 • Bằng cấp cao nhất (bản sao có công chứng);
 • Giấy tờ chứng minh đang giữ hạng giảng viên.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp, chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

TT Nội dung Số tiết
Tng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 26 34
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế 12 6 6
2 Lý luận về hành chính nhà nước 12 6 6
3 Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12 6 6
4 Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 64 68
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế 16 8 8
6 Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ 28 12 16
7 Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực 24 12 12
8 Đảm bảo chất lượng GDĐH 12 8 4
9 Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ 16 8 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH 16 8 8
11 WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo 12 8 4
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thc tế và viết thu hoch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
  Khai giảng, bế giảng 4   4
Tổng cộng: 240 94 146