Đoàn Trường Cao Đẳng Lạc Việt – “Tiếp Bước Em Đến Trường” và “Chia sẻ Yêu thương”

Trong chương trình Thanh niên tình nguyện về với các xã giáp biên giới; thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo của BTV Thành Đoàn Đà Nẵng, Chi bộ, BGH nhà trường; “Nhóm chia sẻ” Đoàn Trường Cao đẳng Lạc Việt phối hợp CLB [...]

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo Nghề Thừa phát lại năm 2019

Thống báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề Thừa phát lại – Ngành đào tạo: Nghề Thừa phát lại – Đối tượng: Công dân Việt Nam – Điều kiện: Người có trình độ cử nhân luật trở lên – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển – Thời gian, hình thức, địa điểm đào tạo + Thời gian đào [...]