Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9/2022

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lạc Việt Đà Nẵng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên,  học viên và học sinh sinh viên các lớp đang học tại Trường:

Chia sẻ bài viết