Thông báo về việc thay đổi tên trường

Thông báo

Về việc thay đổi tên trường

                                        Kính gửi:…………………………………………………………………………….

Trường cao đẳng lạc việt được thành lập theo quyết định số 5996/QĐ- BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 15 năm hình thành và phát triển do nhu cầu pháp triển của nhà trường, trường cao đẳng Lạc Việt được Bộ Lao động thương binh và Xã hội quyết định thay đổi tên trường theo số 1279/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 08 năm 2023 về việc đổi tên trường Cao đẳng Lạc Việt thành Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương. Vì vậy nhà trường xin thông báo một số nội dung sau:

  1. Địa chỉ liển hệ: Trường cao đẳng Công nghệ Ngoại thương  địa chỉ số 42 – 46 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3553 444 – 0817424446

  1. Website: caodangcongnghengoaithuong.edu.vn

tên miền cũ www.caodanglacviet.edu.vn vẫn giữ nguyên

Email: caodangngoaithuong@gmail.com

Tất cả mọi hoạt động, các bộ máy phòng ban chức năng vẫn hoạt đông bình thường, vì vậy nhà trường xin thông báo đến quý cơ quan được biết để thuận lợi cho việc liên hệ.

Trân trọng./

BAN TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ bài viết