THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp.

Trường Cao đẳng Lạc Việt  phối hợp với Viện nghiên cứu Sư phạm – Trường  Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm trung cấp như sau:

Đối tượng bồi dưỡng:

  1. Những Giáo viên trung cấp nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
  2. Những người tốt nghiệp đai học/cao đẳng/trung cấp có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường trung cấp hoặc các cơ sở đào tạo.

Nội dung chương trình: Theo Thông tư 10/2013/TT – BGDDT ngày 28/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Học phí, thời gian, địa điểm:

– Thời gian dự kiến khai giảng : tháng 03/2018.

– Học phí : 2.000.000đ/1 học viên/1 khóa học (Hai triệu đồng y).

– Địa điểm học : Trường Cao đẳng Lạc Việt

Số 42 – 46 Phan Châu Trinh – Hải Châu – Đà Nẵng

– Điện thoại : 0236.3.553.111 – 0901.124.111 (T.Minh) – 0935.250.491 (T.Nghĩa)

2. Hồ sơ : + Phiếu đăng ký theo mẫu;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH (có chứng thực);

+ Bản sao CMND (có chứng thực);

+ 4 ảnh 3×4.

* NỘI  DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).

1. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ

Stt Học phần bồi dưỡng Số tín chỉ
1 Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 4
2 Giáo dục học nghề nghiệp 3
3 Tổ chức và quản lí quá trình dạy học 3
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học 4
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2
7 Thực tập sư phạm 3
Tổng số 21

2. Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ

Stt Tên học phần Số tín chỉ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN 2
2 Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN 2
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 2
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học 2
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 2
6 Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN 2