Lễ Bế Giảng Lớp Đào Tạo Nghề Luật Sư Khóa 18 Và Lớp Đào Tạo Nghề Công Chứng Khóa 19 – Khai Giảng Lớp Luật Sư Khóa 19

Vào sáng ngày 04/8/2018 Học viện Tư pháp phối hợp với Trường Cao đẳng Lạc Việt tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 và Lớp đào tạo nghề công Chứng khóa 19 tại Đà Nẵng như sau:

Lớp luật sư
Lớp luật sư

 

1. Thời gian :

– Từ 08g30 đến 10g00: Lễ bế giảng Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 18 và Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 19’
– Từ 10g15 đến 11g15: Lễ khai giảng Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 19.

2. Địa điểm :

Hội trường B6- Trường Cao đẳng Lạc Việt số 42- 46 Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

Vậy nhà trường thông báo để học viên các lớp trên đến tham dự đúng giờ và đầy đủ.

Chia sẻ bài viết