Trường Cao đẳng Lạc Việt thông báo tuyển sinh.

Trường Cao đẳng Lạc Việt thông báo xét tuyển năm 2019 như sau:

Xét tuyển: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Xét học bạ cấp 3

Chia sẻ bài viết