Thông báo nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam và ngày Quốc tế lao động

Thông báo nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Giải Phóng Miền Nam và ngày Quốc tế lao động

– Thời gian nghĩ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 03 âm lịch): 01 ngày

+ Nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 25 tháng 04 năm 2018 (Thứ 4)

+ Từ ngày 26 tháng 04 năm 2018 (Thứ 5) đi làm và học bình thường

– Thời gian nghĩ lễ Giải Phóng Miền Nam (30 tháng 04) và ngày Quốc Tế lao động (01 tháng 05): 04 ngày

+ Nghỉ lễ từ ngày từ ngày 28 thày 04 năm 2018 (Thứ 7) đến hết ngày 01 tháng 05 năm 2018 (Thứ 3)

+ Từ ngày 02 tháng 05 năm 2018 (Thứ 4) đi làm và đi học bình thường

Chia sẻ bài viết