Thông báo nghĩ lễ quốc khánh 2 tháng 9

Thông báo nghĩ lễ quốc khánh 2 tháng 9

– Thời gian nghỉ lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2018

+ Nghĩ lễ từ ngày 01 tháng 09 năm 2018 (thứ 7) đến hết ngày 03 tháng 09 năm 2018 (thứ 2)

+ Từ ngày 04 tháng 09 năm 2018 (thứ 3) đi làm và học bình thường

Chia sẻ bài viết