Thông báo Khai giảng lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 19 tại Đà Nẵng

Thông báo Khai giảng lớp đào tạo nghề Luật sư khóa 19 tại Đà Nẵng

– Thời gian hoàn tất thủ tục nhập học: Trước ngày 2 tháng 6 năm 2018

– Bắt đầu học: ngày 2 tháng 6 năm 2018

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30

+ Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00

– Địa điểm: Tại hội trường A4 – Số 42 – 46 Phan Châu Trinh, Thành Phố Đà Nẵng

Chia sẻ bài viết