Trường Cao đẳng Lạc Việt tuyển sinh ngạch kế toán viên năm 2019

Nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuẩn hóa tiêu chuẩn nghiệp vụ, trình độ ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kế toán cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu;

1. Khóa “ BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN”

1.1 Đối tượng học viên:

Công chức, viên chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ; Công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp, kế toán viên cao đẳng chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đơn vị và cá nhân khác có nhu cầu.

1.2 Thời gian và địa điểm học :

  • Thời gian học: 08 tuần với tổng thời lượng là 320 tiết. Học trong giờ hành chính hoặc các ngày Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật.
  • Địa điểm học : Trường Cao đẳng Lạc Việt.
  • Kinh phí khóa học: 4.500.000 đ/học viên (đối với lớp đủ 50 học viên)

2. Khóa “BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH”

1.1  Đối tượng học viên:

Công chức, viên chức đang hưởng lương ngạch kế toán viên chính và tương đương hoặc đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ; Công chức giữ ngạch kế toán viên chuẩn bị  thi nâng ngạch lên kế toán viên chính theo quy định của pháp luật; các đơn vị và cá nhân khác có nhu cầu.

1.2 Thời gian và địa điểm học :

  1. Thời gian học: 06 tuần với tổng thời lượng là 240 tiết. Học trong giờ hành chính hoặc các ngày Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật.
  2. Địa điểm học : Trường Cao đẳng Lạc Việt.
  3. Kinh phí khóa học: 5.000.000 đ/học viên (đối với lớp đủ 50 học viên)
  4. CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA :

Cuối khóa học, học viên đủ điều kiện được Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên chính (đây là điều kiện bắt buộc để tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ)

4.ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:

Ban Tuyển sinh –TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT

– Số 42-44-46 Phan Châu Trinh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

– ĐT: (0236) 3553.111-3553.444 hoặc  0901.124.111 (T.Minh); 0965 677 674 (T.Vĩnh).

– Web: www.caodanglacviet.edu.vn;    Email: caodanglacviet@gmail.com.

Chia sẻ bài viết