Học kế toán ở đâu tại Đà Nẵng

Học kế toán ở đâu tại Đà Nẵng
5 (1) vote[s]

Từ việc trước đây kế toán thường sử dụng phần mềm kế toán Excel thủ công. Chậm hay bị lỗi, hay bị dính vi rut, mất dữ liệu thì đến nay việc sử dụng phần mềm đã triển khai ở hầu hết 100% doanh nghiệp. Thuận tiện nhiều hơn cho công việc làm cũng như học kế toán của các bạn học viên

* Học kế toán ở đâu tại Đà Nẵng

– Đối tượng học kế toán tại Đà Nẵng

+ Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm đi xin việc làm: Học để nâng cao kiến thức thực tế tương đương 1 đến 2 năm kinh nghiệm đi làm kế toán tổng hợp

+ Người chưa biết gì về kế toán học để làm cho công ty gia đình: Được học từ nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp, sau đó học thực hành lên báo cáo tài chính và kê khai thuế

+ Người đang làm ở đơn vị hành chính sự nghiệp muốn chuyển sang làm doanh nghiệp

+ Bạn đang muốn học để nhận dịch vụ kế toán ngoài giờ về làm

+ Giám đốc học để quản lý doanh nghiệp

– Thời gian học kế toán tổng hợp: Vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

– Nội dung khóa học kế toán tại Đà Nẵng

Đối với các bạn học viên chưa từng học kế toán trong các trường lớp

+ Dạy các nội dung về nguyên lý ban đầu, phân biệt tài sản và nguồn vốn

+ Hệ thống giải thích các tài khoản kế toán theo từng thông tư

+ Hướng dẫn đi vào các chương: Kế toán mua hàng, mua nguyên vật liệu, kế toán bán hàng, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền mặt, kế toán kho, kế toán ngân hàng

– Khóa học về kế toán thực hành

Mục đích khóa học này là giúp các bạn làm quen với chứng từ hóa đơn sống thật 100% tại các doanh nghiệp, phân loại hóa đơn, định hình hóa đơn thuộc loại gì và áp dụng vào từng loại hình doanh nghiệp ra sao. Từ đó hướng dẫn chi tiết hạch toán để lập được báo cáo tài chính – in ra được hệ thống sổ sách

– Khai báo số liệu đầu kỳ

+ Tạo lập các cơ sở dữ liệu ban đầu: Như các danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, danh mục vật tư, hàng hóa, nhập số dư ban đầu căn cứ trên báo cáo tài chính năm củ

+ Phân thích các nghiệp vụ căn cứ trên từng hóa đơn, chứng từ trước khi hướng dẫn học viên hạch toán lên phần mềm kế toán

– Hướng dẫn nhập liệu các phát sinh trong kỳ

+ Hướng dẫn học viên khi nhìn một hóa đơn cần phân biệt được đâu là hóa đơn về hàng hóa, đâu là hóa đơn về nguyên vật liệu, hóa đơn TSCĐ là gì, hóa đơn CCDC là gì. Tức là định hình cho bạn hiểu rõ được bản chất từng hóa đơn chứng từ

+ Hướng dẫn toàn bộ các nghiệp vụ chi tiết: Như mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu, mua chi phí

+ Hướng dẫn hạch toán mua tài sản cố định

+ Hướng dẫn hạch toán mua CCDC

+ Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ chi tiết: Ngân hàng – tiền mặt và hạch toán các vấn đề vay vốn ngân hàng

– Hướng dẫn các bút toán cuối kỳ

+ Phân bổ CCDC tính vào chi phí

+ Khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí

+ Hướng dẫn lập tờ khai thuế và các bút toán khấu trừ thuế

+ Hướng dẫn cân đối kho: Kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, kho hàng hóa

– Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

+ Giáo viên hướng dẫn rõ phương pháp lập báo cáo tài chính theo thông tư 133 và thông tư 200

+ Giáo viên hướng dẫn cách nhặt các chỉ tiêu từ bảng cân đối TK lên các báo cáo khác như

Cân đối kế toán

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh báo cáo tài chính

+ Giáo viên hướng dẫn bạn làm quản trị thuế thu nhập doanh nghiệp và điều chỉnh quản trị thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty có sự điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Giáo viên hướng dẫn bạn làm quản trị thuế thu nhập cá nhân và các vấn đề xoay quanh thuế thu nhập cá nhân

+ Hướng dẫn in đầy đủ hệ thống sổ sách theo từng loại hình doanh nghiệp

– Phần mềm sử dụng: Sử dụng các phần mềm Misa, fast, excel,…

Đăng ký online ngay hôm nay để nhận được ưu đãi về học phí

Đăng ký học kế toán ngay hôm nay

Tags: