Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21

Thông báo nhập học lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21

1. Hồ sơ nhập học

– Đơn xét tuyển (2 bản)

– Sơ yếu lý lịch (2 bản có chứng thực)

– Bản sao bằng tốt nghiệp (2 bản có chứng thực)

– Ảnh 3 x 4 (4 cái)

– Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ (2 cái)

2. Đóng chi phí đào tạo

Phí đào tạo toàn khóa 28.625.000 đồng, bao gồm học phí 20.475.000 đồng và phí mở lớp tại địa phương 8.150.000 (tạm tính cho lớp 50 học viên)

Phí đào tạo có thể nộp thành hai đợt: Đợt 1: 16.607.000 đồng, Đợt 2: 12.018.000 đồng

3. Thời gian làm thủ tục nhập học

Nhập học từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2018

Bắt đầu học ngày 22 tháng 12 năm 2018 – Khai giảng ngày 5 tháng 1 năm 2019

Chia sẻ bài viết