VĂN BẰNG 2 SƯ PHẠM MẦM NON
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Hệ đào tạo chính quy văn bằng 2)

1.  Ngành đào tạo: SƯ PHẠM MẦM NON  ( Mã ngành: 42140201 )

2. Thời gian đào tạo: 01 năm

3. Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

4. Giới thiệu chương trình:

– Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành đào tạo Giáo viên Mầm non được xây dựng để đào tạo về khoa học giáo dục và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, việc củng cố bổ sung, hệ thống hóa những kiến thức và kỹ năng cần để thực hiện kế họach chăm sóc, giáo dục trẻ, việc hình thành năng lực tự học và tiến hành điều tra, nghiên cứu đúc kết rút kinh nghiệm.

– Chương trình cung cấp cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về tâm l‎ý trẻ lứa tuổi mầm non, kế họach chăm sóc giáo dục bậc mầm non, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản để đảm bảo thực hiện tốt công việc của người giáo viên mầm non.

– Người học tốt nghiệp chương trình này trở thành:

+ Giáo viên Mầm non trình độ Trung cấp chuyên nghiệp.

+ Tham gia vào họat động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

+ Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện tay nghề.

+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản để học tập chuyên sâu trong lĩnh vực giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non, mẫu giáo.