CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ- CLV  ngày      tháng     năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạc Việt)

Tên ngành, nghề                   : Kinh doanh TM & DV

Mã ngành, nghề                    : 5340101

Trình độ đào tạo                   : Trung cấp

Hình thức đào tạo                 : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

– Tốt nghiệp trunghọc phổ thông và tương đương.

– Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương có bổ sung van hóa trung học phổ thông theo thông tư của bộ giáo dục đào tạo ban hành.

Thời gian đào tạo:                

– 1,5 năm (đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT)

– 2,5 năm (đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở).

1 . Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

– Đào tạo nhân viên kinh doanh làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước, liên doanh đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực kinh doanh.

– Chương trình gồm những nội dung chính: Mục tiêu đào tạo, Phân bổ thời gian hoạt động toàn khoá, Các học phần của chương trình và thời lượng, Thực tập tốt nghiệp. Cách tổ chức thi tốt nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

– Kiến thức

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kinh tế , kế toán, tài chính, luật pháp, marketing, thống kê trong kinh doanh.

+ Có khả năng bán hàng, quản lý bán hàng, quảng cáo và khuyến mãi, tổ chức mạng lưới phân phối.

+ Có kiến thức cơ bản của các học phần cơ sở lý luận về quản lý kinh doanh.

– Kỹ năng

+ Có kỹ năng thực hành quản trị trong việc giám sát, phối hợp hoạt động giữa các bộ phận chức năng trong môi trường thay đổi.

+ Lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức và quản lý đội nhóm trong kinh doanh thương mại.

+ Lập báo cáo cho các công việc chuyên học phần về hoạt động kinh doanh như: kế hoạch nhập và dự trữ hàng hóa, tiến độ và kết quả kinh doanh, báo cáo về tình hình kinh doanh, kết quả bán hàng ….

+ Bán hàng và quản lý bán hàng tại cửa hàng, quầy hàng.

+ Tiếp cận và chăm sóc khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại, e mail.

+ Sử dụng thành thạo các công cụ tin học để thực hiện công tác hành chính và thống kê trong kinh doanh.

– Thái độ:

+ Hiểu rỏ đường lối chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.

+ Có tính độc lập, sáng tạo, trung thực và chính xác khi xử lý các vấn đề phát sinh trong chuyên học phần.

+ Có trình độ năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công việc và yêu cầu học tập suốt đời.

+ Tuân thủ các quy định về kinh tế, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân trong các nhiệm vụ được giao.

+ Có tinh thần làm chủ, trung thực và liêm khiết trong công tác được giao

+ Có tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ và chính xác, có ý thức hợp tác trong công việc với các bộ phận có liên quan. Có tinh thần tự học tập, rèn luyện tu dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng công việc.

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại các bộ phận chức năng kinh doanh ở các doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước; các đơn vị liên doanh liên kết; các công ty dịch vụ …, hoặc các tổ chức quốc tế.

– Nhân viên kinh doanh, dịch vụ …

– Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

– Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ đại học trong nước hoặc ở nước ngoài.