VĂN BẰNG 2 ĐIỀU DƯỠNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

– Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

– Thời gian đào tạo: 01 năm

– Chức danh thi tốt nghiệp: Điều dưỡng trung cấp.

I. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc khối ngành khoa học sức khỏe dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng.

Sau khi học xong chương trình người học có đủ kiến thức và kỹ năng thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu; khám, nhận định và theo dõi người bệnh, lập kế hoạch chăm sóc, quản lý và bảo vệ sức khỏe người bệnh theo chức năng nhiệm vụ. Người Điều dưỡng có thể học liên thông để có trình độ Cao đẳng, Cử nhân điều dưỡng.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Đào tạo người điều dưỡng có kiến thức, kỹ năng chuyên môn y học ở trình độ trung cấp, từ đó có cơ sở học thêm chương trình đào tạo chuyên ngành để làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe; không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về: cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

– Phân tích được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

– Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

– Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc điều dưỡng.

– Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản – phụ và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

– Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

2.2. Kỹ năng

– Thực hiện được các quy trình chăm sóc điều dưỡng cơ bản.

– Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở.

– Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc người bệnh tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.

– Chuyển tuyến kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.

– Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch.

3. Chuẩn đầu ra

3.1. Những công việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được

TT Nhiệm vụ Yêu cầu
1.          Trực tiếp thực hiện chăm sóc toàn diện cho người bệnh theo đúng quy chế chuyên môn và quy định của cơ sở y tế – Nhận định được tình trạng người bệnh.

– Xác định nhu cầu chăm sóc ưu tiên người bệnh toàn diện, phù hợp với cá nhân người bệnh, tôn trọng các yếu tố văn hoá bản địa, phong tục tập quán và thói quen không có hại cho sức khỏe của người bệnh.

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2.          Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng theo từng lĩnh vực chuyên khoa – Trình bày được mục đích, nguyên tắc áp dụng các quy trình kỹ thuật trên người bệnh.

– Trình bày được tai biến có thể gặp trong và sau thực hiện quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh.

– Thực hiện được các quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, cán bộ y tế và môi trường.

– Tuân thủ các quy định về vô khuẩn và kiểm soát nhiễm khuẩn.

3.          Theo dõi, ghi chép diễn biến hàng ngày của người bệnh (người bệnh, người bệnh năng, cấp cứu) – Trung thực

– Chính xác

– Đầy đủ

– Kịp thời

– Bảo mật thông tin trong hồ sơ bệnh án.

– Sử dụng các dữ liệu thu thập được về tình trạng người bệnh làm cơ sở để lập kế hoạch, đề xuất biện pháp tốt nhất cho việc chăm sóc người bệnh.

4.          Phát hiện và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị và điều dưỡng phụ trách xử trí – Mô tả đầy đủ, chính xác các triệu chứng, diễn biến và biến chứng của người bệnh được phân công theo dõi.

– Báo cáo kịp thời, chính xác tình trạng người bệnh với bác sĩ và điều dưỡng phụ trách.

– Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện y lệnh của thầy thuốc khẩn trương, an toàn cho người bệnh.

5.          Thực hiện sơ, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn, cấp cứu – Khẩn trương, đúng quy trình kỹ thuật.

– Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp trong quá trình sơ cấp cứu.

– Huy động và hướng dẫn các cá nhân/cộng đồng tham gia quá trình sơ cứu, cấp cứu.

6.          Tiếp đón người bệnh đến khám bệnh – Nhận biết tâm lý và nhu cầu người bệnh để giải thích và hướng dẫn.

– Giao tiếp tốt với người bệnh, gia đình người bệnh và tiếp đón người bệnh chu đáo, ân cần.

– Thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng về văn hoá tín ngưỡng trong giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh.

– Khẩn trương hoàn thành các thủ tục hành chính theo đúng quy định của cơ sở y tế.

7.          Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, thuốc, hồ sơ bệnh án phục vụ cho công tác khám bệnh, cấp cứu và điều trị người bệnh – Dự trù và chuẩn bị đủ, đúng và kịp thời các dụng cụ, phương tiện, thuốc, hồ sơ bệnh án sẵn sàng phục vụ cho công tác tiếp đón, cấp cứu theo quy định của cơ sở y tế.

– Tuân thủ các quy tắc khi sử dụng thuốc, thực hiện đúng theo y lệnh của thầy thuốc.

– Công khai việc sử dụng thuốc và vật tư y tế cho người bệnh.

8.          Bảo quản thuốc và tài sản; phát hiện các hỏng hóc để đề nghị sửa chữa. Chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý – Sử dụng, bảo quản, quản lý thuốc và một số phương tiện phổ biến, dụng cụ đảm bảo đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

– Phát hiện kịp thời hỏng hóc thường gặp trong quá trình sử dụng trang thiết bị.

9.          Thực hiện giáo dục sức khỏe tại cơ sở y tế cho người bệnh và người nhà – Cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh thực hiện đúng các quy định của cơ sở y tế.

– Nhận biết được tâm lý và nhu cầu của người bệnh.

– Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình và cộng đồng, quan tâm đến yếu tố nhân y học, phong tục tập quán và văn hoá vùng miền.

– Sử dụng được phương tiện nghe nhìn sẵn có để truyền thông và tư vấn cho người bệnh, gia đình và cộng đồng có hiệu quả.

10.      Thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và vệ sinh phòng chống dịch bệnh – Xác định, giải thích tình trạng sức khỏe và những nhu cầu về sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

– Phối hợp với đồng nghiệp, các ban ngành đoàn thể liên quan và cộng đồng cùng tham gia.

– Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.

11.      Tham gia hướng dẫn thực hành kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho học sinh và cho viên chức điều dưỡng ở ngạch thấp hơn – Xác định rõ mục tiêu, nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp.

– Tham gia học tập và cập nhật kiến thức thường xuyên.

– Hướng dẫn kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho học sinh và điều dưỡng sơ cấp, nhân viên y tế thôn/bản đúng quy trình kỹ thuật và an toàn.

12.      Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe – Thực hiện đầy đủ các quy định về quy chế chuyên môn và y đức.

– Tự chịu trách nhiệm khi thực hiện các can thiệp chăm sóc

3.2. Chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp

* Chuẩn kiến thức

– Trình bày được một số nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và những rối loạn trong một số bệnh lý thường gặp.

– Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

– Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

– Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc người bệnh.

– Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản – phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

– Trình bày được luật pháp, một số chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

– Trình bày được một số yếu tố nhân học y học, văn hoá bản địa và những phong tục tập quán có liên quan đến y tế và sức khỏe tại địa phương.

* Chuẩn kỹ năng

– Thực hiện được các quy trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản;

– Xác định vấn đề, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng quy trình điều dưỡng;

– Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh;

– Tham gia phát hiện sớm bệnh, dịch tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh;

– Thực hiện được một số sơ cứu, cấp cứu ban đầu với nạn nhân đuối nước, bỏng, tai nạn giao thông và tai nạn lao động…

– Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

– Sử dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏe, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề trong quá trình chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng;

– Vận động người dân phát huy, duy trì những hành vi có lợi cho sức khỏe và loại bỏ những phong tục, tập quán, thói quen không có lợi cho sức khỏe.

* Chuẩn thái độ

– Yêu ngành nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

– Bảo đảm an toàn cho người bệnh, cán bộ y tế và cộng đồng trong quá trình chăm sóc.

– Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

– Tôn trọng các yếu tố nhân học y học, phong tục tập quán và sự đa dạng về văn hoá trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phối hợp vận động nhân dân loại bỏ những phong tục, thói quen có hại cho sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

– Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

TT Nội dung Số ĐVHT Số tiết/giờ Số tuần
1.                   Các học phần chung 11 225 39 tuần
2.                   Các học phần cơ sở 4 75
3.                   Các học phần chuyên môn 29 555
4.                   Thực tập cơ bản (thực tập lâm sàng và cộng đồng) 6 240 6 tuần
5.                   Thực tập tốt nghiệp 3 200 5 tuần
6.                   Dự trữ, nghỉ lễ 2 tuần
 

Tổng cộng

53 1.295 52

 

IV. THI TỐT NGHIỆP

TT Nội dung
1. Lý thuyết chuyên môn
1.1. Các học phần cơ sở

– Giải phẫu sinh lý

– Dược lý

1.2. Các học phần chuyên môn

– Chăm sóc Nội khoa

– Chăm sóc Ngoại khoa

– Chăm sóc sức khỏe trẻ em

– Chăm sóc sức khỏe sinh sản

– Chăm sóc bệnh truyền nhiễm, xã hội

2. Thực hành nghề nghiệp

– Thực hiện 01 quy trình và Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh cụ thể tại các khoa (nội, ngoại, phụ sản, nhi, nhiễm) của bệnh viện Tỉnh, Trung ương.