Thông báo chiêu sinh lớp nghề Đấu Giá và nghề công chứng khóa 21.2

Thông báo chiêu sinh lớp nghề Đấu Giá và nghề công chứng khóa 21.2
Đánh giá bài viết

  THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 20

– Điều kiện dự tuyển: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (Các loại hình đào tạo)

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Thời gian đào tạo: 12 tháng, học tối thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30 tháng 03 năm 2019

– Phí đào tạo: 28.975.000 đồng / học viên. Bao gồm học phí: 20.475.000 đồng, phí mở lớp tại địa phương 8.500.000 đồng (tính cho lớp 50 học viên)

* Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21.2

– Điều kiện dự tuyển: Người đã tốt nghiệp cử nhân luật (Các loại hình đào tạo)

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Thời gian đào tạo: 12 tháng, học tối thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30 tháng 03 năm 2019

– Phí đào tạo: 28.775.000 đồng / học viên. Bao gồm học phí: 20.475.000 đồng, phí mở lớp tại địa phương 8.300.000 đồng (tính cho lớp 50 học viên)

Tags: