Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng năm 2021 tại Đà Nẵng

Tải hồ sơ tại đây: Danh mục hồ sơ- Don DKXT- SYLL nam 2021

HỒ SƠ XÉT TUYỂN GỒM:

1. Đơn xét tuyển (tải hồ sơ phía trên)
2. Bản sao bằng tốt nghiệp (có chứng thực)
3. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan công tác hay UBND)
4. 04 ảnh 4×6 (chụp không quá 6 tháng, phía sau ghi rỏ họ tên, ngày tháng năm sinh)
5. 02 bì thư có dán tem (ghi rỏ địa chỉ để gửi giấy báo nhập học, …..)

Chia sẻ bài viết