Thông báo chiêu sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2018

Thông báo chiêu sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng năm 2018

– Ngành: Dược sĩ, Điều dưỡng

– Thời gian đào tạo: 1,5 năm

– Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp ngành y dược từ trung cấp trở lên

– Hình thức: Xét tuyển và thi tuyển

– Vùng tuyển: Trong cả nước

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 07 tháng 07 năm 2018

– Thời gian học: Vào các buổi tối hoặc ngày thức 7 và chủ nhật hàng tuần

– Địa chỉ: 42 – 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Chia sẻ bài viết