QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Kiến thức
1.1.1. Kiến thức chung

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về:

– Lý luận kinh tế về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương chính sách cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam, những vấn đề cấp bách của thời đại.
– Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến thực hiện các công việc trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng.

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành

Người học sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế du lịch, quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn:

– Quản trị doanh nghiệp khách sạn
– Quản trị doanh nghiệp lữ hành
– Quản trị cung ứng dịch vụ du lịch
– Nghiệp vụ buồng
– Nghiệp vụ hướng dẫn
– Nghiệp vụ lễ tân
– Nghiệp vụ nhà hàng
– Tổ chức sự kiện, hội nghị

1.1.3. Kiến thức bổ trợ

Ngoài ra, để giúp cho người học có thể thực hiện tốt công việc sau này, người học còn được bổ trợ các kiến thức:
– Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,… (cấp độ B)
– Tiếng Anh tối thiểu trình độ B, có thể giao tiếp thông thường với người nước ngoài bằng tiếng Anh .
– Hiểu biết về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ

1.2. Kỹ năng
1.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị cho người học những kỹ năng phục vụ cho công việc:

– Thực thi các chương trình, các công đoạn phục vụ cho công tác quản trị ở cấp tác nghiệp tại các khách sạn, cơ sở sở lưu trú, công ty du lịch, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện,…

– Thực hiện được nghiệp vụ hướng dẫn.
– Thực hiện được nghiệp vụ nhà hàng.
– Thực hiện được nghiệp vụ lễ tân.
– Thực hiện được nghiệp vụ buồng.
– Thực hiện được việc tư vấn, cung cấp các dịch vụ trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.
– Lập báo cáo cho các công việc chuyên môn về du lịch – dịch vụ:

+ Tiến độ và kết quả của kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
+ Lập kế hoạch nhập – dự trữ hàng hóa cho nhà hàng, khách sạn.
+ Báo cáo tình hình tổng hợp khách hàng ngày của khách sạn, nhà hàng.
+ Tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng (trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện hỗ trợ như điện thoại, fax, email,…)

– Quản lý được các nhân viên trong tổ, nhóm của mình (lên kế hoạch, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các nhân viên trong tổ mình quản lý).

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

Bên cạnh các kỹ năng nghề ngiệp, còn rèn luyện cho người học các kĩ năng cần thiết có liên quan đến công việc sau này:

– Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
– Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng trình bày.
– Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
– Kỹ năng làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi trường áp lực công việc cao.
– Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ .

1.3. Thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh du lịch có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề  nghiệp tốt:

– Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi, sáng tạo và tinh thần tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.
– Ý thức cộng đồng và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc lành mạnh, an toàn.
– Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật trong công việc và công dân.
– Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước.
– Tuân thủ các quy định của luật kinh tế, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

1.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh Du lịch có cơ hội việc làm khá rộng trong các công ty, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ (như du lịch, lữ hành, khách sạn, bưu điện) thuộc mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể làm việc tại các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước hữu quan, giảng dạy tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, hay liên thông lên đại học ngành quản trị kinh doanh du lịch. Họ có thể đảm nhận các vị trí sau:

– Làm việc tại các bộ phận tác nghiệp trong doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ, khu du lịch như: bộ phận nhà hàng, bộ phận lễ tân, bộ phận buồng phòng, bộ phận quản lý tour, bộ phận hướng dẫn, bộ phận kinh doanh…