Luật sư là ai và họ làm công việc gì

Ngành luật sư đòi hỏi người học phải có khả năng giao tiếp tốt, tự tin và có tính nhạy bén cao trong công việc

Luật sư là ai và họ làm công việc gì
Luật sư là ai và họ làm công việc gì
  1. Luật sư là gì?

Luật sư là người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức

  1. Luật sư làm những công việc gì

– Tư vấn và đại diện về luật pháp cho khách hàng, trước các cơ quan chính phủ, và các vấn đề cá nhân

– Giao tiếp với khách hàng và những người khác

– Nghiên cứu cách cư xử và phân tích các vấn đề về luật pháp

– Làm sáng tỏ luật, chỉ đạo và điều chỉnh cho cá nhân cũng như doanh nghiệp hành xử cho đúng luật

– Đưa ra sự thật bằng cách viết hoặc thuyết minh với khách hàng hay những đơn vị được đại diện

Luật sư làm những công việc gì
Luật sư làm những công việc gì

– Chuẩn bị và nộp văn bản pháp luật ví dụ như vụ kiện, khiếu nại, hợp đồng, công việc,…

– Giám sát nhân viên hỗ trợ, ví dụ như trợ lý giám đốc

– Luật sư hình sự còn được gọi là công tố viên hay người bào chữa

– Công tố viên làm việc cho chính phủ để nộp đơn kiện hoặc phụ trách, chống lại cá nhân hay công ty bị cho là vi phạm pháp luật

– Luật sư bào chữa: Làm việc cho những cá nhân hoặc chính phủ để bảo vệ các vị cáo

  1. Điều kiện để trở thành luật sư ở Việt Nam

Có bằng cử nhân

Tức là cá nhân phải tốt nghiệp trường luật, ngành luật của trường đại học

Có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo luật sư

Lớp học được đăng ký tại học viện tư pháp (quy định hiện hành được học trong 12 tháng), sau đó đạt kết quả qua kỳ thi tốt nghiệp của học viện tư pháp, và được cấp bằng tốt nghiệp

Trải qua kỳ tập sự tại tổ chức hành nghề

Thẻ luật sư
Thẻ luật sư

Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo luật, cá nhân bắt buộc phải đăng ký tập sự tại một tổ chức hành nghề với thời gian 12 tháng

Đạt điểm tại kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, người tập sự được tham gia kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề. Và nếu đạt điểm thì được cấp chứng chỉ hành nghề. Nếu không đạt điểm theo quy định thì được gia hạn tập sự và tham gia kỳ kiểm tra lại

Và nếu kỳ kiểm tra lại vẫn chưa đạt điểm qua thì người tập sự hành nghề luật phải đăng ký tập sự lại từ đầu (12 tháng nữa)

Cấp chứng chỉ và gia nhập đoàn, cấp thẻ hành nghề luật sư

Nếu đạt kết quả trong kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật thì cá nhân làm hồ sơ theo quy định để xin cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ tư pháp cấp, cấp thẻ hành nghề do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp

Hành nghề luật sư

Sau khi được cấp chứng chỉ, gia nhập đoàn, cấp thẻ hành nghề thì luật sư được lựa chọn tổ chức để hành nghề, hoặc hành nghề với tư cách cá nhân và phải đăng ký với sở tư pháp địa phương nơi hành nghề

Chia sẻ bài viết