Chi bộ trường cao đẳng Lạc Việt long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Đánh giá bài viết

Nhằm chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2014), vào ngày 20/02/2014 và 22/04/2014, Chi bộ Trường Cao đẳng Lạc Việt Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Tấn Minh – Bí thư và Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Lạc Việt, kể từ đầu năm 2013 đến nay Chi bộ Nhà trường đã bồi dưỡng 11 Đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và đến nay phát triển được 02 đảng viên là những quần chúng ưu tú do tổ chức Đoàn Thanh niên bồi dưỡng giới thiệu cho Chi bộ Nhà trường xem xét phát triển.

Đồng chí  Trần Văn Nhất – Bí thư chi bộ; đọc quyết định kết nạp Đảng.

Đồng chí Trần Văn Nhất – Bí thư Chi bộ; trao quyết định kết nạp Đảng.

 

Tags: