Chi bộ trường cao đẳng Lạc Việt tổ chức kết nạp đảng viên mới 15/7/2016

Đánh giá bài viết

Nhằm thực hiện Nghị quyết Chi bộ Trường Cao đẳng Lạc Việt nhiệm kỳ 2015-2020. Chiều ngày 15/07/2016, Chi bộ Trường Cao đẳng Lạc Việt đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Cao Vĩnh – Phòng HCTH Trường Cao đẳng Lạc Việt, kể từ đầu năm 2016 đến nay Chi bộ Nhà trường đã bồi dưỡng, giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng và đến nay phát triển được nhiều đảng viên là những quần chúng ưu tú do tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn bồi dưỡng giới thiệu cho Chi bộ Nhà trường xem xét phát triển.

     Đ/c Nguyễn Tấn Minh Bí thư Chi bộ đọc Quyết định

Đồng chí Nguyễn Tấn Minh – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng

cho quần chúng ưu tú Nguyễn Cao Vĩnh

Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường

Tin, ảnh: Chi bộ Trường CĐ Lạc Việt

Tags: