ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

I. MỤC TIÊU

– Bồi dưỡng cho cán bộ kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
– Giúp cán bộ kế toán, kiểm toán thuế biết sử dụng sổ sách kế toán thuế, hóa đơn giá trị gia tăng.

Với nhu cầu kế toán thuế hiện nay học viên sau khi kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau:

– Tính toán các khoản đóng góp nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước
– Biết cách tính toán và lập các chứng từ, báo cáo thuế như: hóa đơn giá trị gia tăng, tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất – nhập khẩu,…
– Xử lý, ghi chép tổng hợp số liệu trên các sổ kế toán thuế. Hiểu rõ thời hạn lập báo cáo thuế, nơi gửi và nơi nộp báo cáo thuế.

II. ĐỐI TƯỢNG HỌC

– Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, tư nhân, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác.
– Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp PTTH, các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Học viên được thực hành trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục Thuế – BTC

Chương I: Tổng quan về thuế và kế toán thuế

– Tổng quan về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp
– Giới thiệu các thủ tục về thuế

Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

– Tổng quan về thuế TTĐB
– Hướng dẫn và thực hành lập tờ khai thuế TTĐB
– Kế toán thuế tiêu thụ đăc biệt

Chương 3: Thuế XNK và kế toán thuế xuất, nhập khẩu

– Tổng quan về thuế XNK
– Hướng dẫn và thực hành lập tờ khai thuế XNK
– Kế toán thuế XNK

Chương 4: Thuế và kế toán thuế Giá trị gia tăng

– Tổng quan về thuế GTGT
– Hướng dẫn và thực hành lập bộ tờ khai thuế GTGT
– Thực hành phần mềm kế toán thuế GTGT
– Kế toán thuế Giá trị gia tăng

Chương 5: Thuế TNDN và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
– Hướng dẫn và thực hành lập tờ khai thuế TNDN tạm tính, bản đăng ký kế hoạch tiền
lương, bản đăng ký kế hoạch khấu hao tài sản cố định
– Xây dựng các chi phí liên quan đến chi phí
– Hướng dẫn lập, thực hành tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
– Kế toán thuế TNDN

Chương 6: Kế toán các loại thuế khác

– Kế toán thuế thu nhập cá nhân
– Kế toán thuế môn bài
– Kế toán thuế tài nguyên
– Kế toán thuế chuyển quyền sử dụng đất

Chương 7: Quy trình kiểm tra và quyết toán thuế

– Quy trình kiểm tra quyết toán thuế theo luật quản lý thuế
– Các sai phạm thường gặp trong kiểm tra quyết toán thuế

IV. GIÁO TRÌNH: sổ sách chứng từ đã phát sinh trên thực tế của các loại hình DN, các văn bản chế độ mới nhất của Bộ tài chính.

V. GIẢNG VIÊN: là những giảng viên thực sự của đơn vị, là những người thầy xuất sắc trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, giàu kinh nghiệm đào tạo thực tiễn.

VI. MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP: Phòng học rộng rãi, có phòng thực hành trang bị máy tính, đảm bảo tiêu chí Học tập và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp

VII. CHỨNG CHỈ CUỐI KHOÁ: Cuối khóa học, học viên tiến hành làm bài thi cuối kỳ để xếp loại trên chứng chỉ “Bồi dưỡng kế toán thuế” của Trường Cao đẳng Lạc Việt có giá trị vĩnh viên trên toàn quốc.

VIII. THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC: 1.5 tháng

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT – ĐÀ NẴNG
42 – 44 – 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 – 3553 445 – 3553 444 * 0901 124 111 – 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com