NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Đối tượng đào tạo

Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

Nội dung

STT Môn học Thời lượng (tiết)
    Nội địa Quốc tế
Phần 1: Kiến thức cơ sở 60 70
1 Địa lý Việt Nam 10 10
2 Lịch sử Việt Nam 20 20
3 Văn hóa Việt Nam 20 20
4 Lịch sử văn minh thế giới 10
5 Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch 10 10
Phần 2: Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ 90 130
1 Tổng quan du lịch 20 20
2 Tuyến, điểm du lịch Việt Nam 10 10
3 Tâm lý khách du lịch 10 10
4 Giao lưu văn hóa quốc tế 20
5 Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch 10 10
6 Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn 30 30
7 Y tế du lịch 10 10
8 Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú 5
9 Lễ tân ngoại giao 15
Phần 3 : Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn 30 30
Phần 4 : Thực tế nghề nghiệp cuối khóa 20 30