Đóng góp mái ấm công đoàn năm 2014

Đánh giá bài viết

                         Kính gửi: – Các Tổ Công đoàn

 – Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên

Căn cứ Công văn số 24/LĐLĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng về việc vận động CNVC-LĐ đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2014 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và con CNVC-LĐ bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam dioxin, vượt khó học giỏi…

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Lạc Việt mong muốn nhận được sự hưởng ứng đóng góp nhiệt tình của toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”năm 2014

Mức vận động đóng góp : 30.000 đồng/người/năm

Đề nghị các Tổ trưởng Công đoàn vận động CBGV-NV đóng góp và nộp về Cô Trần Thị Tuyết Trinh – Thủ quỹ Công đoàn trước ngày 15/4/2013 để nộp cho LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đúng thời gian quy định.

Rất mong sự hưởng ứng nhiệt tình của CBGV-NV và ĐVCĐ Nhà trường.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hạnh

Tags: