Nghiệp vụ du lịch

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

 

Đối tượng đào tạo:

Học viên Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc văn bằng tương đương

Thời gian đào tạo:

02- 03 tháng (vào các tối 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc cuối tuần)

Nội dung:

Phần 1: Kiến thức ngành và nghiệp vụ

- Quản trị nhân sự trong khách sạn

- Quản trị tài chính trong kinh doanh khách sạn

- Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn

- Quản trị kinh doanh khách sạn – nhà hàng

- Quan hệ chăm sóc khách hàng

Phần 2:

Thực tập cuối khóa ( 7 ngày tương đương với 56 tiết)

 

 
 
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn viên 1    
 0236 3553 444   - 0965 677 674
Tư vấn viên 2    
0236 3553 111  -  0901 124 111   
 

Tin liên quan

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT - ĐÀ NẴNG
42 - 44 - 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 - 3553 445 - 3553 444 * 0901 124 111 - 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com
Trường Cao Đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng