Trung cấp chuyên nghiệp

KẾ TOÁN

Ngành đào tạo                   : Kế toán
Trình độ đào tạo               : Trung cấp
Loại hình đào tạo             : Hệ chính quy
.

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 1.1. Kiến thức:

 1.1.1. Kiến thức chung:

 - Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật đào tạo người sinh viên có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành:

 - Nắm vững kiến thức c ơ sở ngành như: Tài chính - tiền tệ,  Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, ...

- Trình bày được các kiến thức chung về kế toán và vận dụng chuyên sâu về thực hành kế toán để thực hiện các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn 

 1.1.3. Kiến thức bổ trợ:

  - Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,... (c ấp độ B)

  - Tiếng Anh tối thiểu trình độ B, có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông dụng

  - Ngoài ra, còn có các hiểu biết về thị trường chứng khoán, các kiến thức chung về kinh tế, xã hội

 1.2. Kỹ năng

 1.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp 

- Có kỹ năng thực hành thành thạo một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành kế toán như: Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán
- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

- Có khả năng kê khai thuế GTGT hằng tháng và lập báo cáo quyết toán thuế
- Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng

 

1.2.2. Các kỹ năng khác có li ên quan:

 - Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính th ành thạo và ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán máy.

- Có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.

- Sử dụng thông tin hữu ích tr ên Internet vận dụng vào công việc kế toán .

 

1.3. Thái độ:

- Nhiệt tình, ham học hỏi, sáng tạo v à tinh thần tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.

- Ý thức đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn.

- Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật trong công việc v à công dân.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật v à tác phong công nghi ệp, nghiêm túc, trung th ực trong công việc.

- Tuân thủ các qui định của luật kinh tế, t ài chính, chịu trách nhiệ m cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

1.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp sinh vi ên có thể đảm nhận các vị trí sau:

- Làm kế toán phần hành trong phòng/ b ộ phận kế toán trong các đơn v ị : Doanh nghiệp SX;  Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ;  Doanh nghiệp xây lắp…

- Học liên thông lên Cao đẳng chuyên ngành Kế toán ,Tài chính.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

 Thời gian đào tạo: 02 năm

 Hệ đào tạo: Chính quy.

 

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TO ÀN KHÓA:   106  ĐVHT 

 3.1

 Kiến thức giáo dục đại cương

 29

 3.2

 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

Trong đó:

 

 

 

 - Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành

 26

 

 - Kiến thức ngành và chuyên ngành kế toán

 31

 

 - Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

 20

 

 4. ĐỐI TƯỢNG TUYẾN SINH : Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
 
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn viên 1    
 0236 3553 444   - 0965 677 674
Tư vấn viên 2    
0236 3553 111  -  0901 124 111   
 

Tin liên quan

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT - ĐÀ NẴNG
42 - 44 - 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 - 3553 445 - 3553 444 * 0901 124 111 - 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com
Trường Cao Đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng