.

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Trường Cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm…

THÔNG BÁO NHẬP HỌC


1
2

THÔNG BÁO


1
2

TIN TỨC - SỰ KIỆN


1
2
3
4
5
6

GÓC CHIA SẺ


1
2
3
4
5
6
7
8
9

ĐOÀN THỂ


1
2

Mở chat
1
Close chat
Chào mừng bạn đến với trang Web của Trường Cao đẳng Lạc Việt! Bạn cần hỗ trợ gì không?

Start